Mây Xinh Cần Thơ


Showroom: 164D Trần Ngọc Quế Cần Thơ.
Số điện thoại: 0379 508 899

Nền tảng của Mây Xinh là xuất khẩu quốc tế nên các tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm mây tre lục bình hiện nay đều quy chuẩn theo thị trường Châu Âu và EU. Các mẫu sản phẩm phân phối thị trường nội địa sở hữu bản quyền sở hữu trí tuệ.

Bình luận

Call Now Button