Mây Xinh Đà Nẵng


Showroom: 114 Trần Thủ Độ, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Số điện thoại: 0343 642 299

Nền tảng của Mây Xinh là xuất khẩu quốc tế nên các tiêu chuẩn kỹ thuật sản phẩm mây tre lục bình hiện nay đều quy chuẩn theo thị trường Châu Âu và EU. Các mẫu sản phẩm phân phối thị trường nội địa sở hữu bản quyền sở hữu trí tuệ.

Bình luận

Call Now Button