Collection: Mái Lá

Mái lá dừa, lá tranh được sử dụng cho các ngôi nhà vùng ven thành phố hoặc các khu du lịch có không gian đồng quê. Nhà máy Mây Xinh sản xuất các tấm lợp kết hợp với thi công nhà mái lá.