Collection: TRẦN / VÁCH

Những hoa văn của sợi đan từ vỏ mây thiên biến vạn hóa theo từng không gian sống. Ứng dụng các tấm đan vào trang trí trần nhà, vách tường giúp lưu giữ dấu ấn Á Đông và tỏa ra năng lượng tích cực, thân thiện cho ngôi nhà.

No products found
Use fewer filters or remove all