Xuất khẩu

- Mây Xinh nhận sản xuất, xuất khẩu các đơn hàng xuất khẩu có số lượng tối thiểu từ 500 đơn vị sản phẩm trở lên, số lượng tối đa phụ thuộc năng lực sản xuất từng thời điểm.

- Các sản phẩm mẫu cho lô hàng xuất khẩu được miễn phí sau khi ký hợp đồng nguyên tắc. Lưu mẫu và duyệt sản phẩm mẫu tại nhà máy Mây Xinh. 

- Không nhận các đơn hàng có thời gian thanh toán hoàn tất lớn hơn 35 ngày. 

- Ưu đãi 10%/tổng chi phí vận chuyển đối với với các đơn hàng FOB hoặc CIF, áp dụng tại cảng Cát Lái hoặc cảng Hải Phòng.