Chính sách giao hàng

 - Sản phẩm bán lẻ được giao đến tận tay khách hàng, kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. 

- Chi phí vận chuyển lên tầng được thỏa thuận với shipper. Khách hàng có nghĩa vụ thông báo trước nhằm tránh các sự cố không đáng có do shipper thiếu thông tin.

- Mây Xinh hỗ trợ chi phí chuyển hàng từ kho Mây Xinh đến các chành xe thuộc địa bàn TP.HCM và Hà Nội. 

- Các sản phẩm hư hỏng trong quá trình vận chuyển được Mây Xinh cam kết 1 đổi 1.