Chính sách đặt hàng

- Đơn hàng chính thức được xác nhận từ khi khách hàng đặt cọc, cung cấp thông tin sản phẩm cần mua, thời điểm giao hàng và địa chỉ giao hàng. 

- Hệ thống Mây Xinh xác nhận bằng email đối với đặt hàng tự động tại website. Nhân viên liên hệ khách hàng để xác nhận hoàn thiện quá trình đặt hàng.

- Xác nhận đặt hàng tại cửa hàng được thể hiện bằng hóa đơn bán lẻ hoặc hợp đồng mua bán.