Mây Xinh

Giỏ Cói 03

Giỏ Cói 03

Mỗi chiếc túi mây lưu giữ trong chất liệu một câu chuyện của những nghệ nhân làm túi. Khi mùa nông nhàn, bên trong hợp tác xã thủ công, những người phụ nữ cùng nhau tết, bện ra những chiếc túi, chiếc giỏ có muôn vàn kiểu dáng.
Regular price 0 VND
Regular price Sale price 0 VND
Sale Sold out
View full details