Skip to product information
1 of 1

Mây Xinh

Pendant Lamp MXL42

Pendant Lamp MXL42

Pendant Lamp MXL42

Nằm trong bộ sưu tập những mẫu đèn mây tinh tế nhất Châu Á, mẫu Pendant Lamp (mặt dây chuyền) MXL42 do nhà máy Mây Xinh sản xuất được đặt hàng nhiều nhất  trong bộ sưu tập những mẫu đèn mây tinh tế nhất Châu Á, mẫu Pendant Lamp (mặt dây chuyền) MXL42 do nhà máy Mây Xinh sản xuất được đặt hàng nhiều nhất trong suốt những năm qua.

Regular price 520.000 VND
Regular price Sale price 520.000 VND
Sale Sold out
View full details