Blog

Dấu ấn nội tâm trong chất liệu bàn ghế mây tre

Chất liệu mây tre truyền tải được sự mộc mạc của mẹ thiên nhiên và qua đó cũng chứng minh được khả năng sáng tạo và kiên trì vô hạn...

Dấu ấn nội tâm trong chất liệu bàn ghế mây tre

Chất liệu mây tre truyền tải được sự mộc mạc của mẹ thiên nhiên và qua đó cũng chứng minh được khả năng sáng tạo và kiên trì vô hạn...

Ghế mây - đường cong làm dịu nhẹ không gian

Sự uyển chuyển trong hình dáng chi tiết mang đến dấu ấn mềm mại cho mỗi chiếc ghế mây. 

Ghế mây - đường cong làm dịu nhẹ không gian

Sự uyển chuyển trong hình dáng chi tiết mang đến dấu ấn mềm mại cho mỗi chiếc ghế mây. 

Cuộc khám phá kết cấu vô hạn trong chi tiết của...

Mỗi chi tiết bàn ghế mây mang một dáng hình riêng. Nhưng không chỉ tạo thẩm mỹ, nó còn là các điểm chạm chịu lực cho những chi tiết khác...

Cuộc khám phá kết cấu vô hạn trong chi tiết của...

Mỗi chi tiết bàn ghế mây mang một dáng hình riêng. Nhưng không chỉ tạo thẩm mỹ, nó còn là các điểm chạm chịu lực cho những chi tiết khác...